Search
  • Petra Labodová

Madagaskar: ôsmy svetadiel, ktorý si zamilujete

Ostrov Madagaskar býva vďaka svojej inakosti označovaný slovným spojením “ôsmy svetadiel”. Nie je to len vďaka jeho veľkej rozlohe piateho najväčšieho ostrova na svete, ale vďaka unikátnosti vo viacerých sférach.


Madagaskar je domovom pre jedinečné druhy fauny i flóry, z ktorých sa mnohé radia dokonca medzi endemity. Známou zvieracou postavičkou z Madagaskaru sú Lemury, ale tento ostrov ukrýva omnoho viac nevídaných zvierat. Veď až zhruba 95% plazov, 92% cicavcov a 89% rastlinstva Madagaskaru nenájdete vo voľnej prírode nikde inde na svete! Žijú a rastú v prekrásnych krajinných scenériách.


Nakoľko sa Madagaskar rozprestiera neďaleko východného pobrežia južnej Afriky, klíma ostrova na pobreží je tropická, vo vnútrozemí sa mení na miernu a juh je suchý. Ostrov tak pokrývajú bujné dažďové pralesy, suché tropické lesy, náhorné plošiny, a tiež púšte. Tvorí ho takmer 5000 kilometrov pobrežia a v jeho vodách našli domov jedny z najväčších koralových útesov sveta a najrozsiahlejšie mangrovníkové lesy západného pobrežia Indického oceánu.

Aj obyvateľov Madagaskaru môžeme označiť prívlastkom jedineční. Žili tu Afričania a Aziati, ktorí zakladali spoločné rodiny. Najdôležitejšia vlna osadníkov Madagaskaru prišla práve z Ázie. Malajzo-Indonézania začali osídľovať ostrov v 5. stor. n.l. Príslušníci vysokohorského kmeňa Merina, ktorý patril po stáročia k vládnucej kaste ostrova, majú ešte aj dnes ľahko snedú pokožku. Miestny jazyk - malgaština je austronézskeho pôvodu a spolu s kultúrou ryžových políčok poukazuje na ázijské elementy Madagaskaru. Africké prvky prevzali dominanciu predovšetkým v suchej západnej časti ostrova, ktorú obývajú vyšší obyvatelia polonomádskej etnickej skupiny Sakalava. Zachovalo sa tu aj pasenie dobytka zebu a západné savany Madagaskaru sa podobajú na tie vo východnej Afrike.


Život obyvateľov Madagaskaru riadi systém prohibícií nazývaných “fady”. Odkazuje na širokú oblasť kultúrnych zákazov. Predmetom fady môžu byť ľudia, miesta, činy či objekty, ktoré sa menia v závislosti od ostrovného regiónu. Domáci veria, že za týmito tabuizovanými oblasťami stoja nadprirodzené sily a ich dodržiavanie súvisí s uctievaním predkov.