Search
 • heroinmag

Veľká zelená stena Afriky.

Veľká zelená stena je hnutie vedené v Afrike s epickou ambíciou vypestovať prírodný zázrak sveta s rozlohou 8 000 km po celej šírke Afriky.


Projekt prebieha od roku 2007 a je približne v 15%, táto iniciatíva už prináša bezprecedentný život späť do degradovanej africkej krajiny, poskytuje potravinovú bezpečnosť, pracovné miesta a je dôvodom pre pobyt miliónom ľudí, ktorí na jej ceste žijú.


Stena sľubuje, že bude presvedčivým riešením mnohých naliehavých hrozieb, ktorým čelí nielen africký kontinent, ale aj globálne spoločenstvo ako celok - najmä zmena podnebia, sucho, hladomor, konflikty a migrácia.


Po dokončení bude Veľká zelená stena najväčšou živou štruktúrou na planéte, (trojnásobok veľkosti Veľkého bariérového útesu).Veľká zelená stena nie je len zmena v pestovaní stromov a rastlín, ale aj v životoch miliónov ľudí v regióne.


 • Rastie nový svetový zázrak po celej šírke Afriky.

 • Pestovanie úrodnej pôdy, jednej z najcennejších prírodných hodnôt ľudstva.

 • Pestovanie nádeje proti drsnej chudobe.

 • Rastúca potravinová bezpečnosť pre milióny ľudí, ktorí hladujú každý deň.

 • Rastúce zdravie a blahobyt pre najchudobnejšie komunity na svete.

 • Rastie zlepšená bezpečnosť vody, takže ženy a dievčatá nemusia každý deň tráviť hodiny zásobovaním vody.

 • Rastúca rodová rovnosť, ktorá ženám poskytuje nové príležitosti.

 • Rastúca trvalo udržateľná energia, ktorá poháňa komunity k lepšej budúcnosti.

 • Rastúce ekologické pracovné miesta, ktoré dávajú skutočné príjmy rodinám po celom oblasti.

 • Rastúce ekonomické príležitosti na podporu malých a komerčných podnikov.

 • Rastie dôvod zostať, a teda prerušiť cyklus migrácie.

 • Rastúca odolnosť voči klimatickým zmenám v regióne, kde teploty stúpajú rýchlejšie ako kdekoľvek inde na Zemi.

 • Rozvíjanie strategických partnerstiev na urýchlenie rozvoja vidieka v celej Afrikeviac na:

https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall