/OTHER

Žabia archa

4. JAN 2017

Soňa Čermáková

So svojimi 531 popísaným druhmi obojživelníkov, je Ekvádor hneď za Kolumbiou a Brazíliou krajinou s najväčšou diverzitou obojživelníkov na svete.

Spomínané dve krajiny sú síce niekoľkokrát väčšie, 40% druhov však zostáva stále jedinečných len pre túto krajinu.

 

Aj napriek tejto neuveriteľnej diverzite, je dnes Ekvádor krajinou s najväčším množstvom ohrozených druhov obojživelníkov na svete. V uplynulých rokoch vyhynulo v Ekvádore neuveriteľných 50 druhov obojživelníkov, a to práve kvôli zmenám klímy, ničeniu prirodzeného prostredia živočíchov a iným zásahom človeka.

Práve kvôli týmto obrovským zmenám bol rozbehnutý program Balsa de los Sapos, ktorý sa venuje ochrane a rozmnožovaniu spomínaných ohrozených druhov v teráriách na území Ekvádora a snaží sa tak zabrániť vyhynutiu ďalším jedinečným druhom.